Pomiędzy – Jana Gombiková

Co decyduje o tym, czy ktoś jest postrzegany, jako mężczyzna albo kobieta?
Jak ten wybór wpływa na sposób w jaki widzimy tę osobę?

 

Chociaż pewne cechy są zwykle przypisywane do tej czy innej płci, w rzeczywistości nie ma wyraźnych podziałów. W moich portretach przedstawiam kobiety, które na pierwszy rzut oka nie mają żadnych konwencjonalnych cech kobiecych – cech, które my, społeczeństwo, zgodziliśmy się postrzegać jako takie. Pozostaje natomiast wątpliwość – niemożność jasnego i natychmiastowego zdefiniowania osoby. W rzeczywistości, obie płcie w naturalny sposób posiadają cechy odwrotne. Większość z nas nie jest typowymi mężczyznami czy kobietami; mimo to często staramy się dopasować do tej kategorii, przynajmniej przez cechy zewnętrzne. Nie chodzi jednak tylko o wygląd. Poza elementami wizualnymi, typowe cechy są często automatycznie przypisywane zarówno mężczyznom, jak i kobietom, i bardzo trudno jest wyłamać się z tego stereotypowego postrzegania. To właśnie staram się osiągnąć w moich fotografiach – wzbudzać wątpliwości w umyśle widza i konfrontować się ze stereotypami, tak głęboko zakorzenionymi w nas wszystkich.

 

Jana Gombiková is a Slovak photographer, writer and filmmaker, currently based nowhere.