Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni miejskiej – zaproszenie

Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej

logotyp NOWY CYRK i SZTUKA

 

NOWY CYRK I SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA, LUBLIN 23-25 lipca 2014

Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej

Współczesna humanistyka wskazuje na proces przemieszczania się obszarów kultury i sztuki, na odmienne od odziedziczonych sposoby tworzenia dzieł i uczestniczenia w kulturze. Podejmując próby uchwycenia ruchomego, niestabilnego przedmiotu badań, badacze sztuk performatywnych coraz odważniej wychodzą poza bezpieczne terytorium „sztuk wysokich”, dokonują rozpoznania dziedzin spoza tradycyjnego kanonu, uważanych za marginalne, o podejrzanym statusie, ale – i o niebywałym potencjale kulturotwórczym i artystycznym.

Cyrk – zarówno ten dawny, tradycyjny, jak i tzw. Nowy Cyrk – to modelowy przykład takiego właśnie umykającego przedmiotu badań, wypartego poza konwencję dyskursu naukowego. Tak jak historia cyrku w Polsce jest wciąż historią „nieopowiedzianą” i „nienapisaną”, tak i współczesne drogi rozwoju sztuki cyrkowej (często diametralnie odmienne od tradycyjnych), jak dotąd nie zmieściły się w spektrum postrzegania polskiej krytyki sztuki, czy – szerzej – refleksji humanistycznej.

Tymczasem cyrk (a zwłaszcza nurt tzw. Nowego Cyrku, rozwijający się dynamicznie od lat siedemdziesiątych XX wieku), ma dziś niewiele wspólnego z komercyjną, jałową rozrywką. Współczesny cyrk, który znalazł swoje istotne miejsce w pejzażu kulturowym i społecznym obu Ameryk, Australii, w licznych krajach Europy i Azji, w swojej olbrzymiej różnorodności stał się pełnoprawnym przedmiotem zainteresowań badawczych, m. in. estetyki, teorii sztuki, krytyki artystycznej, pedagogiki czy kognitywistyki. Artyści cyrkowi realizują wyrazistą misję społeczną, pracują na polu edukacji, wchodzą w relacje z wieloma dziedzinami sztuki, współtworząc np. nowoczesny język artystyczny sztuk performatywnych.

Od dekady tego rodzaju inicjatywy artystyczne i kulturalne trafiają również do Polski. Tym samym pojawia się szansa na dopełnienie panoramy współczesnych praktyk kulturowych.

Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej

Kejos (Wrocław) przy współpracy z Zakładem Teatrologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej oraz Carnavalem Sztuk-Mistrzów (Lublin), zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową „Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej”. Będzie ona poświęcona nie tylko naukowym aspektom badań nad cyrkiem, ale podejmie też próbę integracji środowisk badaczy sztuk performatywnych i twórców związanych z nurtem Nowego Cyrku, popularyzując cyrk jako dziedzinę sztuki i przedmiot badań.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 23-25 lipca 2014 roku. Inicjatorem i koordynatorem Konferencji jest Marta Kuczyńska wspomagana przez platformę badawczo-artystyczną Kejos. Gospodarzem i producentem tego przedsięwzięcia jest Carnaval Sztuk – Mistrzów, największy w Polsce festiwal prezentujący nowoczesną sztukę cyrkową. W programie Konferencji znajdą się wykłady uznanych badaczy sztuk performatywnych, referaty wybrane spośród nadesłanych propozycji, oraz prezentacje projektów artystycznych.

Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej

Proponowane zagadnienia części naukowej:
– historia cyrku / nowego cyrku w Polsce – alternatywna historia widowisk;
– cyrk w teatrze – teatr w cyrku – obszary współistnienia;
– cyrk w siatce pojęć (sztuka, kultura, teatr, widowisko, performing arts);
– przenikanie sztuki i nauki (performance as reaserch);
– ciało cyrkowe – reprezentacja, kontekstualizacja, queer studies;
– interdyscyplinarność współczesnej sztuki cyrkowej – perspektywy badań;
– badania widowni;
– nowy-stary cyrk;
– obecność cyrku w przestrzeni publicznej;
– teatr i cyrk plenerowy w Polsce;
– specyfika Nowego Cyrku na wschodzie Europy;

Propozycje referatów prosimy nadsyłać na adres: kondrasiuk@poczta.umcs.lublin.pl. Referaty powinny być zaprezentowane w formie abstraktu, zawierającego temat oraz główne tezy, w objętości max. 3500 znaków.
Zgłoszenia projektów artystycznych i animacyjnych prosimy nadsyłać na adres: pro@kejos.org
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06 2014.

Więcej informacji >>> www.kejos.org

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego