Maciej Bohdanowicz – cykl fotografii bez tytułu

Maciej Bohdanowicz (ur. 1984), absolwent (i od 2009 wykładowca) Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Swoje zainteresowania skupia wokół relacji obrazu do rzeczywistości, jego wiarygodności i mocy poświadczania.

 

Eksperymentuję na widzach i ich przyzwyczajeniach. Eksploruję granice uważności odbioru, rozmyte i stłumione przez zewsząd atakujące nas obrazy.

CYKL: bez tytułu (2013), 40×40 cm, grafika cyfrowa
To ubrane w formalny cytat z pop-artu wyzwanie wobec widza, wobec jego spostrzegawczości i wrażliwości. Opierając się o fotografię i jej nawykowy, pobieżny, odbiór stawiam pytanie o prawdopodobieństwo przedstawionych sytuacji. Czy, mimo pozorów, aby na pewno tak było?

www.maciejbohdanowicz.blogspot.com

111b
 

111f

111h

111e

111g

111a