Gosia Herba

Szkicownik: RED RIBBON

gosia herba 13

gosia herba 14

gosia herba 15

Szkicownik: WINTER

gosia herba 9

gosia herba 11

gosia herba 10

gosia herba 12

Szkicownik: FALL

gosia herba 5

gosia herba 6

gosia herba 7

gosia herba 8

Szkicownik: GIRLS

gosia herba 4

gosia herba 3

gosia herba 2

gosia herba 1

Gosia Herba (rocznik 85), jest rysow­ni­kiem i histo­ry­kiem sztuki. Mieszka i two­rzy we Wro­cła­wiu. Na co dzień pra­cuje jako ilu­stra­torka; rysuje dla cza­so­pism, maga­zy­nów, wydaw­ców książ­ko­wych i muzycz­nych z całego świata. Publi­ko­wała m.in. w takich cza­so­pi­smach jak „Prze­krój”, „Zwier­cia­dło”, „PANI”, „Twój Styl”, „GaGa”, „Kiki­mora”, „KUKBUK”, „Chi­mera”, „Fa-art”, “Vir­gi­nia Quar­terly Review” czy “The Washing­ton Post”. Największą radość sprawia jej praca nad komiksem oraz ilustracją dla dzieci.

www.gosiaherba.pl