DUŻA SZTUKA

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na terenie gminy Wieprz przez Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu we współpracy z Fundacją Animatornia – twórcze działania oraz Fundacją Manowce Kultury.

Duża sztuka logo

Ogólna koncepcja:
Przez wielu mieszkańców małych miejscowości sztuka współczesna kojarzona jest z czymś niezwykle kontrowersyjnym. Do zbiorowej świadomości mieszkańców przedostaje się obraz wypaczony przez media, które lansują jedynie skandale artystyczne, pozostawiając je bez specjalistycznego komentarza. Z drugiej strony sztuka współczesna funkcjonuje również jako dobro luksusowe – dostępne jedynie dla wybranych. Celem projektu jest przybliżenie i oswojenie ze sztuką współczesną mieszkańców przez aktywne jej współtworzenie.

Formuła projektu jest podzielona na wielopłaszczyznowe, komplementarne działania: z jednej strony spotkania z artystami, aktywne uczestnictwo w wystawach, happeningi oraz akcje przeprowadzane przez zaproszonych artystów, z drugiej: działania edukacyjno-animacyjne.

Akcje mają na celu wykreowanie kontrastujących z rzeczywistością sytuacji, które zmobilizują wyobraźnię, skłonią do zastanowienia się nad kluczowymi problemami, które nas dotyczą: tożsamością, kulturą, ekologią, itp. Strona edukacyjno-animacyjna projektu obejmuje działaniami dzieci, młodzież i osoby starsze. Spotkania o charakterze warsztatowym z artystami mają na celu ukazanie grupie różnorodności form wypowiedzi artystycznej, a poprzez włączenie uczestników zajęć do projektowania i realizowania akcji wraz z artystą, rozwinięcie samodzielnej aktywności twórczej.

Program, opis poszczególnych działań
Głównym celem projektu jest zorganizowanie spotkań z młodymi twórcami w trzech miejscowościach gminy Wieprz. W części wstępnej zorganizujemy warsztaty z artystami, w których wezmie udział młodzież, seniorzy, ale też wszyscy chętni mieszkańcy. Na pierwszym zapoznawczym spotkaniu powstanie koncept działań artystycznych, omówiony zostanie temat i forma pracy. Drugie spotkanie z artystą będzie miało charakter twórczej pracy. W Gierałtowicach chcemy zaktywować uczestników do samodzielnej pracy w obszarze związanym ze sztuką ziemi i instalacjami “site specific”. Mieszkańcy zmierzą się z próbą stworzenia dzieł efemerycznych w przestrzeni natury. Całość działań udokumentowana będzie za pomocą fotografii. W Nidku powstanie instalacja inspirowana chochołami, W założeniu mają to być działania odnoszące się do lokalnej historii, otaczającej przyrody i relacji sąsiedzkich. We Frydrychowicach powstanie instalacja będąca subiektywną mapą wioski stworzoną przez mieszkańców .

W celu poznania kontekstu i rozpozaniu nowego sposobu interpretowania rzeczywistości poprzez sztukę zorganizujemy też 3 wyjazdy tematyczne, w których wezmą udział uczestnicy projektu z całej gminy. Planujemy dwa wyjazdy do Krakowa: jeden do Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz do Galerii Bunkier Sztuki na oprowadzanie z kuratorem, a drugi do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka na wybrane warsztaty; a także jeden wyjazd do Katowic do Galerii Sztuki Współczesnej BWA (zwiedzanie połączone z warsztatami), do Muzeum oraz do Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu na zwiedzanie kuratorskie.

Finałem projektu będzie wernisaż wystawy prezentującej powstałe instalacje oraz dokumentację fotograficzną działań. Na to wydarzenia zapraszamy 22 listopada o godzinie 16 do Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu.

Biogramy artystów, którzy wezmą udział w projekcie
Paweł Szeibel (ur. w 1983 roku w Zabrzu) – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2006–2007 studiował na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Hiszpanii. Od 2009 roku pracuje na macierzystej uczelni jako asystent w Katedrze Malarstwa. W sztuce sięga do obszarów zarezerwowanych dla botaników i ogrodników. W jego działaniach duże znaczenie odgrywa eksperyment i otwartość na niespodziewane efekty funkcjonowania prac typu work in progress. Tworzy obrazy, filmy wideo oraz instalacje w przestrzeni miejskiej. Jako autor warsztatów współpracował między innymi z Madialabem Katowice, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Sztuki WRO, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice. Ważniejsze projekty to: instalacja „Pamiętajcie o ogrodach” (Galeria Rondo Sztuki, 2009), akcja „Wymiennik zieleni” (Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 2012), warsztaty „Wardian case” (Art+Bits Festival, 2012).

Krzysztof Maniak (ur. 1990 r. w Tuchowie) – studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie (2010/2011), a następnie na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie, którego jest absolwentem. Jego prace pokazywane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych m. in. na wystawie “Co widać. Polska sztuka dzisiaj” (MSN), “Into the Country” w galerii Salt Ulus w Ankarze, przeglądzie młodej sztuki “Rybie Oko 7” w Słupsku. Zdobywca głównej nagrody w kategorii “Sztuki wizualne” w konkursie Programu III Polskiego Radia “Talenty Trójki” oraz nagrody głównej w konkursie “Artystyczna podróż Hestii 2015”, Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów szkół artystycznych. W swojej twórczości zajmuje się sztuką wideo, performancem i fotografią. Mieszka i pracuje w Tuchowie.

Natalia Bażowska (ur. 1980 w Dąbrowie Górniczej) – ukończyła SUM w 2005 r., w 2010 r. obroniła doktorat dotyczący analizy przekazów wizualnych, w 2012 r. została absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku malarstwo. W jej pracach doskonale widać fascynację życiem w jego wielu aspektach. Działa zarówno wokół fizjologi jak i podłoża psychicznego. W malarstwie oraz w innych praktykach inspiruje się otaczającą rzeczywistością. Bawi się i pracuje z ludzką podświadomością poprzez rekonstruowanie najskrytszych wartości i reguł. Opiera się na podobieństwach pomiędzy ludźmi i zwierzętami, traktuje te dwa światy równolegle. W ostatnim czasie jako Stypendystka Ministra Kultury, pracuje nad cyklem prac Szkice z Podróży traktujących życie jako ciągłą wędrówkę ( dyplom, obrona w formie wystawy CSW Kronika).

Harmonogram działań artystycznych
WDK Gierałtowice – Krzysztof Maniak – 12 października, 7-8 listopada
WDK Nidek – Paweł Szeibel – 15 października, 14-15 listopada
WDK Frydrychowice – Natalia Bażowska – 9 i 16 listopada
Finał – 22 listopada – GOK Wieprz