Damy Radę – Sylwia Karwowska

“Damy radę”, 

“Zgoda buduje”, 

“Bądźcie ze mną”, 

“Człowiek z zasadami”, 

“Wiem co mówię”, 

“Jutro bez obaw”.

 

„O ile program stanowi analizę programu, o tyle hasło wyborcze jest jego syntezą”- to cytat z portalu Tajniki Polityki: artykuł “Jak wygrać wybory..?” 

Znaczenie słów, w kontekście wypowiedzi osób ze świata polityki, nadaje im konkretną wartość i nakłania do działania. Dobre hasło to podstawa, to ono sprawia, że ludzie wierzą pomimo wszystko. Wielu spośród ważnych kandydatów uzbrojonych w swe hasła zapewnia sobie ponadczasowe miejsce w historii i popkulturze.

Slogan “Damy Radę” zarezerwowany dla promocji kampanii politycznej po raz pierwszy zmienił swoje znaczenie na Festiwalu Światła w Łodzi w 2018 roku  we współpracy z ASP w Warszawie. Dzisiaj po raz kolejny zmienia swoje znaczenie, funkcję i sens. Pandemia koronawirusa wniosła kontekst do tego projektu. Podobnie walka o prawa kobiet w Polsce, walka o wybory prezydenckie, tym samym walka o wolności człowieka. 

Neon „Damy Radę” – słowa klucze o silnym ładunku emocjonalnym, odnoszące się do poczucia jedności i działania na rzecz dobra wspólnego – w przeciwieństwie do hasła kampanii, nie dzieli Polaków. 

 

 

Historia neonu

Projekt “Powiedz tylko słowo” został zrealizowany w 2018 roku na zaproszenie Festiwalu Światła w Łodzi. W ramach tego projektu skopiowane zostało hasło z plakatu wyborczego i stworzony wielkoformatowy neon „Damy radę”, który zawisł w przestrzeni publicznej w centrum Łodzi. Slogan ten był hasłem w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. (Kandydatką tej partii na premiera była Beata Szydło i to ona głównie kojarzona jest z tym hasłem.) W opozycji do wizji neonowi towarzyszyła ścieżka audio – zapis historycznych treści, m.in.: ogłoszenie Stanu Wojennego z 13.12.1981 przez Generała Jaruzelskiego, inauguracja Sejmu PRL emitowana w TV, przemówienie radiowe z 1924 Marszałka Józefa Piłsudskiego, przemówienie radiowe prezydenta Mościckiego 1936. Choć hasło to zarezerwowane było dla promocji kampanii politycznej, w miejscu tym zmieniło swoją funkcję i sens, stało się też atrakcją. Neon nie traci na aktualności. Akcja doczekała się także naśladowców, m.in. kartony Pawła Żukowskiego, a wśród nich „Damy Radę”. 

 

Projekt jest nadal kontynuowany i aktualizowany przez artystkę na potrzeby wydarzeń ze świata. Miał do tej pory trzy odsłony w Polsce i ma jedną zaplanowaną w USA:

 

  1. W czasie pandemii powstało wydarzenie na Facebooku: DAMY RADĘ, które dzięki swojemu wirtualnemu początkowi i końcowi miało przywrócić wiarę w „lepsze czasy”. Datą końcową wydarzenia był 10 maja 2020. To wtedy miały odbyć się wybory, pomimo rozprzestrzeniającego się śmiertelnego wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie.
  2. Projekt „Pocztówka z domu”, w ramach którego stworzona została kartka wirtualna ze zdjęciem neonu „Damy radę” zaadresowana do jednego z Profesorów warszawskiej ASP. 
  3. Hasło wyryte na drewnianym ciężkim kawałku drewna ujrzy również światło dzienne w USA. Działanie performatywne zaplanowane jest na 31.07.2020..Artystka zamierza pokonać trasę 3 mil ulicami Bostonu, MA i przenieść 10-cio kilogramowy „napis” w ramach akcji Black Lives Matter (projekt w trakcie przygotowań).

SYLWIA KARWOWSKA

Artystka wizualna. Absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendystka Rektora PWSTFiTv w Łodzi. Uczestniczka wystaw indywidualnych i wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Obecnie prowadzi niezależnie artystyczno-badawcze praktyki w USA. W swoich działaniach nie ogranicza się do jednego medium.

instagram.com/sylwia_karwowska

facebook.com/karwowskasylwia