Intymność ulic – Anna Stachurka w Atenach // Intimacy of the streets – Anna Stachurka in Athens

Wiedziałam, że zamieszkam w najgorętszym politycznie regionie Aten – w dzielnicy Exarcheia. Poza obrazem Akropolu i ogólną wiedzą na temat trudnej od paru lat sytuacji Grecji – w głowie nie miałam żadnych wyobrażeń. Leciałam więc w poszukiwaniu obrazów, które będą aktualne. Na początku czerwca spędziłam tam 8 dni. Aplikacja przeliczyła ten czas na 98,4 km, które przeszłam chodnikami miasta. Czasami obserwowałam te same ulice o różnych porach dnia i nocy. Najczęściej poznawałam nowe. Chociaż przechodziłam obok – Akropolu nie zwiedziłam. Omijałam miejsca, które wydawały mi się zwykłą fasadą. Kierowałam się, potrzebą nakreślenia mojej prywatnej mapy tego miasta, które odwiedzałam po raz pierwszy. Nierzadko pozwalałam sobie na to, żeby się wśród tych ulic zgubić. Zdjęcia są próbą szczerego zapisu tego, co mogłam obserwować na ulicach współczesnych Aten, próbując podglądnąć i zrozumieć to, co realizuje się w tej półprywatnej, półpublicznej przestrzeni. Pozostając w pewnym dystansie do miasta, stawiałam się w roli wrażliwego obserwatora. 

 I knew I was moving to the politically hottest region of Athens – Exarcheia district. Apart from the picture of the Acropolis in my head, and the general knowledge on difficult situation in Greece – my mind was free of any notions or concepts about the place. I flew there in search of images that will be up to date. At the beginning of June I therefore spent 8 days in Athens. The application counted this time to the distance of 98.4 km I have walked down the city sidewalks. Sometimes I was watching the same streets but at different times of the day and night. Most often I got to know the new ones. Although I was walking along the streets around – I did not visit the Acropolis. I was avoiding places which seemed to me a mere facade. I got driven by the need of drawing a mine own, private map of this city I visited for the very first time. I was often letting myself to get lost among these streets. The photographs attempt to truthfully illustrate my observations taken on the streets of the modern Athens as I was trying to capture and understand what is happening in this half-public half-private space. Remaining in a certain distance towards the city, I placed myself as an observer being sensitive to any behavior and every emotion.

 

 

 

Anna Stachurka, rocznik 89′. Wykształcenie socjologiczne oraz artystyczne. Fotografuję od lat z potrzeby widzenia. Uznaję nadrzędność decydującego momentu wg koncepcji Cartier-Bressona. W trudnym dylemacie pomiędzy zapisem cyfrowym, a analogowym – wybieram oba.
www.annastachurka.com (strona będzie dostępna w przeciągu 2 tygodni)
Please follow and like us: