Wiktor Kubiak – Kleofas

Kleofas

Jest to opowieść o hali, w której przez niemal pół wieku trenowali wychowankowie klubu bokserskiego “06 KLEOFAS” . W latach świetności hala należała do kopalni, lecz w ostatnim czasie kryzys ekonomiczny zmusił właścicieli do sprzedaż działki, najprawdopodobniej pod budowę kolejnego marketu. Klub, który wychował niejednego mistrza w wielu kategoriach, niestety nie doczekał się pomocy z miasta. Miejsce to oprócz hali sportowej spełniało także funkcje mieszkania dla dwóch trenerów.

Pomimo braku wielu udogodnień, które w nowoczesnych klubach są standardem, wychowankowie klubu nie zniechęcili się i z pełną determinacją dalej trenowali na hali. Obiekt niszczeje, ostatnia kontrola inspekcji budowlanej stwierdza, że budynek nie nadaje się już do użytku. Kończy się historia popularnego “Kleofasu”.

Kleofas Kleofas Kleofas Kleofas Kleofas

Wiktor Kubiak – urodzony w 1992 r. Absolwent policealnej szkoły fotograficznej Fotoedukacja. Student ITF w Opavie. Związany z Agencją Fotograficzną EDYTOR w Katowicach.

http://wiktorkubiak.pl/