Poruszający performans Daniela Kotowskiego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

“W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski”.

Daniel Kotowski w swoim performansie zwraca uwagę na paradoks powyższego zapisu konstytucji. Konstytucja powinna reprezentować wszystkich obywateli i obywatelki, powinna być narzędziem do sprawowania sprawiedliwości, jednak zapis o języku polskim w wyraźny sposób dyskryminuje grupy osób, m.in. tych nieposługujących się mową.

Artysta  w swoim działaniu podejmuje wyzwanie, jakim jest dla osoby głuchej posługiwanie się mówionym językiem polskim. Czyta konstytucję na głos, w języku dla niego obcym, innym niż Polski Język Migowy.

 Daniel Kotowski – performans – “W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski”

 

Projekt Daniela Kotowskiego jest poruszającym aktem sprzeciwu wobec niesprawiedliwościom społecznym, jest wołaniem o równouprawnienie i szacunek wobec każdej obywatelki, obywatela. 

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 

 

Performans transmitowany był na profilu Daniela Kotowskiego na Facebooku oraz na fanpage’u Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Daniel Kotowski – artysta wizualny, edukator, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz (specjalizacja wystawiennictwo) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Sztuki Nowych Mediów (kierunek architektura wnętrz, specjalizacja wystawiennictwo) Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuje się performansem, sztuką instalacji, projektowaniem, tworzy obiekty i filmy wideo. Interesuje go zagadnienie biowładzy, komunikacja międzyludzka oraz polityka społeczna. Prowadzi też stały cykl spotkań „Zachęta Miga”, a także oprowadzania w PJM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.