Magdalena Żołędź ’01’

zap_01_internet

Wernisaż 12 marca 2015 r., godz.18.00. Wystawa czynna codziennie do 12 kwietnia

Aneks GSW, Pl. Teatralny12, Opole
Kuratorka projektu: Agnieszka Dela-Kropiowska

Magdalena Żołędź w swoich poszukiwaniach artystycznych zainteresowała się potencjałem błędu. Jej niezwykle spójna koncepcja,  poruszająca ważną kwestię dotyczącą  technologicznych procesów wpływających na ostateczny kształt dzieła,  poddaje w wątpliwość przyjęte konwencje estetyczne i formalne.

W projekcie 01 poszukuję cech obrazu odnosząc się do fenomenu błędu. Błąd traktuję jako ogromny potencjał, możliwość ewolucji drogi twórczej oraz zachętę do walki ze sztywno nałożoną na wypowiedzi artystyczne zasadą poprawności technicznej. Wniknięcie w estetykę błędu umożliwia sprzeciw wobec konwencji, która przyćmiewa wartości pozytywne niepowodzeń pojawiających się podczas tworzenia. Usiłuję zdefiniować czym jest medium fotografii poprzez pryzmat ograniczeń, jakie się na nie nakłada.  W pracy nad obrazami wniknęłam w ich warstwę wewnętrzną – kod cyfrowy pliku (heksadecymalny). Aby lepiej poznać jego charakter, celowo psułam, modyfikowałam, a także nadpisywałam jego poszczególne części. W skład cyklu wchodzą także prace powstałe z materiałów analogowych. Całość nieustannie oscyluje między linearnością a numerycznością, fotografią a malarstwem, a w swym ostatecznym przedstawieniu: między abstrakcją a figuratywnością.

Magdalena Żołędź urodziła się w 1989 r. w Opolu. W latach 2008-2011 studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Opolskim (studia licencjackie, specjalność: antropologia nowych mediów), następnie w latach 2011-2013 kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim (studia magisterskie, specjalność: krytyka artystyczna). Od 2012 studiuje fotografie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy wideo, animacje, fotografie oraz książki artystyczne. Jej prace były pokazywane między innymi w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu (2007), Galerii U we Wrocławiu (2013), w galerii Mała Czarna i galerii FF w Łodzi (2013, 2014) oraz w Ptapty przy Teatrze Polskim w Poznaniu (2014).