Emilia Kaczor

W lustrze ujrzane 3
W lustrze ujrzane


Neurosis to seria ośmiu grafik (108×78) łączących druk cyfrowy i intaglio, przedstawiających uczucia towarzyszące osobom cierpiącym na nerwicę lękową. Jest to mieszanina barw, brył i tekstur osadzonych w przestrzeni. Każda z prac odzwierciedla inny stan psychiczny – od stresu, poprzez fobie, po spokój. Matryce tworzone były w taki sposób, który pozwolił na osiągnięcie pewnego złudzenia organiczności, co pozwalało określić jak emocje mogą wpłynąć na ludzkie ciało (gdy jedne z nich bywają wręcz destruktywne, inne przywracają stabilność fizyczną).

Gdy uznawałam uczucia za powiązane ze sobą, używałam podobnych form zmieniając jedynie ich układ tak, by najlepiej zobrazować to, co według mnie było konieczne do pokazania. Cykl jest podsumowaniem moich inspiracji. Zdecydowałam się podjąć wyzwanie i połączyć geometrię z emocją, a całość zamknąć w abstrakcyjnej formie.

Artystka znajduje w sobie na tyle siły i odwagi by stanąć naprzeciw siebie i nazwać swoje niepokoje. Daleka jest od upraszczających werbalizacji. Nie zamyka się w sztywnych ramach słowa. Idzie w innym kierunku. Przetwarza swoje wewnętrzne stany. Z geometryczną wrażliwością szuka odpowiednich wzorów, które zdołałyby przedstawić to, co kotłuje się w jej głowie. Otwiera szeroko oczy, obierając nową perspektywę patrzenia. Uczuciom nadaje plastyczną formę. Definiuje je kreską, fakturą i kształtem. Wypełnia kolorem. Pozwala im rozrastać się i rozgałęziać na białej płaszczyźnie kartki. Patrzy i daje nam patrzeć. Wchodzi w meandry własnego umysłu. Definiuje ból i strach. Patrzy w oczy fobii widząc jej kształty. Oglądając swoje odbicie szuka spokoju zewnętrznego obserwatora. Wraz z nią otwieramy z niepokojem kolejne drzwi. Stąpając krok po kroku, po cienkiej kresce idziemy w nieznane. Wchodzimy w niejasne załomy myśli i czucia. Błądzimy po liniach, zagięciach i fakturach.

Sabina Drąg

Stres
Stres

 

Strach
Strach

Spokój
Spokój

Poczucie bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa

Panika
Panika

Lęk
Lęk

Klaustrofobia
Klaustrofobia

Agorafobia
Agorafobia