Bartłomiej Trzos

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach, wykładowca w Pracowni Grafiki Warsztatowej i w Pracowni Projektowania Graficznego w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, plakatem artystycznym. Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i za granicą.

btrzos

projekt na okładkę Prowincja 11/2011