A. A. Turkiewicz – Krótki spacer do Hippocampa – Komiks

Kiedy znika ojciec, syn rusza za nim w oniryczną podróż w głąb wspomnień i obcych, dziwnych światów.

 

A. A. Turkiewicz — debiut komiksowy w formie absurdalnych „Grobaków” w trzecim tomie „Profanum”, współpraca  z Bartłomiejem Sztobrynem i Lynxem Łobosem przy „Dzikuskach”. Ilustracje do pierwszego i drugiego tomu „Ostatniego dnia pary”, okładka do pierwszego tomu „Fantazmatów”. Aktywizuje się także w ramach ilustracji do trzeciego tomu „Fantazmatów”.

Publikuje w sieci jako Triopse, odhaczając kolejne własne projekty komiksowe do zrobienia. Możesz śledzić pracę Triopse TU i TU.

Na PROwincji w każdy poniedziałek nowe odsłony historii Krótki Spacer do Hippocampa.