Andrzej Tuźnik – Miejsca

Miejsca to luźny cykl obrazów, najczęściej pejzaży, przedstawiających peryferie miast, gdzie ludzie są anonimowymi elementami krajobrazu. Możemy się tylko domyślać, jakie emocje przeżywają te postaci albo jakie relacje ich łączą. Widz jest tu kimś z zewnątrz, kimś, kto podgląda ulotne, zatrzymane na moment chwile. Spokój, który charakteryzuje wszystkie obrazy, jest narzędziem formalnych poszukiwań estetycznych. Ich celem jest dotarcie – za pomocą tematu, nastroju, kompozycji, koloru, światła – do bardziej ogólnych zasad definiowania sztuki. Dążenie do syntezy i usunięcie zbędnych detali ma na celu odnalezienie istoty otaczających nas rzeczy i odbieranych przez nas wrażeń. W konsekwencji miejsca są swoistą emergencją, nośnikiem i pretekstem do odkrywania siebie, własnych emocji i pragnień.
 

 

Andrzej Tuźnik – Urodził się w 1974 r. w Puławach. Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 r. uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Walentego Wróblewskiego, za który otrzymał Wyróżnienie Dziekańskie. W latach 1997-2005 pracował jako plastyk w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. jest związany z Trójmiastem, pracuje jako grafik w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański.

Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szkocji i Niemczech.
www.andrzej.artystycznie.pl

Please follow and like us: